Otázky k podmínkám kooperace

        Vážení obchodní přátelé,
Vítáme Váš zájem o spolupráci v oboru a činnostech, které jsou zajímavé i pro naši firmu. Pro upřesnění společné představy o možné kooperaci uvítáme i bližší upřesnění níže uvedených bodů.
Otázky k podmínkám kooperace
Poř.č. Otázka ANO NE
1. Výrobní zařízení ( lisovací raznice, svářecí přípravky…)
1.A Výrobní zařízení ( lisovací raznice, svářecí přípravky…) bude dodáno Vaší firmou
1.B Výrobní zařízení ( lisovací raznice, svářecí přípravky…) si musí zajistit výrobce
2. Způsob provedení úhrady výrobních zařízení ( lisovacích raznic, svářecích přípravků nebo jiných…)
2.A Uhrazením ceny raznice nebo přípravku
2.B Započítáním ceny raznice nebo přípravku do ceny výrobků
3. Materiál potřebný k výrobě bude výrobci dodán Vaší firmou
4. Materiál potřebný k výrobě je potřeba zajišťovat vlastními prostředky výrobce
5. Způsob provedení dopravy
5.A Dopravu materiálu nebo hotových výrobků zajistí Vaše firma
5.B Dopravu materiálu nebo hotových výrobků zajistí výrobce
5.C Úhradu za dopravu materiálu nebo hotových výrobků zajistí Vaše firma
5.D Úhradu za dopravu materiálu nebo hotových výrobků zajistí výrobce
5.E Úhrada za dopravu materiálu nebo hotových výrobků bude započtena v ceně výrobku
6. Bude poskytnuta Vaše technická a odborná podpora nebo spolupráce při možné kooperaci
Část k Vašemu dalšímu posouzení
Poř.č. Otázka ANO NE
1. Poskytne Vaše firma možné know-how pro účely případné kooperace
2. Poskytne Vaše firma výrobní postupy pro účely případné kooperace
3. Máte zájem o realizaci výhradního obchodního zastoupení při prodeji Vašich výrobků nebo zařízení
4. Máte zájem o realizaci obchodního zastoupení při prodeji Vašich výrobků nebo zařízení
5. Máte zájem o zajištění servisu Vašich výrobků nebo zařízení
6. Máte zájem o spoluvýrobu (subdodávky komponentů) Vašich výrobků nebo zařízení
7. Máte zájem o montáž Vašich výrobků nebo zařízení
8. Máte zájem o spoluúčast (JOINT-VENTURE) v možných projektech na území ČR

Váš e-mail
Obchodní jméno
Tel. kontakt

Výše uvedené body bychom rádi upřesnili před dalším vzájemným jednáním, případné doplnění k uvedeným otázkám je možné v samostatné zprávě.

    S pozdravem

        Ing. Alexei Matancev

předseda představenstva

V roce 2005 vytvořilo Studio Holec a Jiří Pižl. PK Tender, a.s., všechna práva vyhrazena.