Současná výroba

Vážení obchodní přátelé,
Dovolujeme si Vám nabídnout současné volné výrobní kapacity naší firmy.
Nosným programem firmy je kovovýroba a doplňkové služby.


EXPORT NETHERLAND
Součástky pro podvozky nákladních vozidel:


Paleta výlisků

Svitky plechů
V součastnosti vyrábí firma PK TENDER, a.s. komponenty pro zahraniční odběratele z Holandska. Díly jsou v naší výrobě tvarovány ze speciálních plechů QSTE 690 TM (S700 MC), které pro tento účel importujeme ze Švédska a dle našich informací, jsme v České republice jediným provozem, kde se tyto plechy o síle 2 mm zpracovávají. Po základním zformování jsou povrchově upraveny u našeho subdodavatele zinkováním a vrací se zpět do našeho výrobního provozu ke konečnému dotvarování.


EXPORT GERMANY
Ocelová jádra filtrů a jejich příslušenství:


Materiál pro výrobu
"děrovaný plech"

Materiál pro výrobu
"pásovina"
Firma PK TENDER, a.s. pracuje v kooperaci na dodávkách jader kapalinových filtrů zákazníka ze SRN. Jádra jsou vyráběna z perforovaných plechů, tvářena lisováním a svářena v ochranné atmosféře. Některé kompnenty jsou na přání zákazníka opatřena ochranným povrchem zinku a cínu. Jedinečné know-how firmy spočívá v řešení zajištění kruhovitosti profilu jader.


KOOPERACE PRO EXPORT DO USA
Součástky pro držáky reproskříní:


Výlisky
Výroba výlisků z hlubokotažných plechů v rámci spolupráce pro vývoz finálního výrobku do USA. Náročnost výroby spočívá v technickém řešení tažení materiálu ve dvou směrech na hydraulickém lisu se spodním přidržováním.
Ukázka naší současné produkce

Výrobky
Výrobky
Přehled našich možností v sortimentu výrobků
Přehled našich možností
v sortimentu výrobků
Jeřáb nosnost 5 tun
Jeřáb nosnost 5 tun
Výstředníkový lis 25t
Výstředníkový lis 25t
Výrobky
Výrobky
Hydraulický lis se spodním přidržováním
Hydraulický lis
se spodním přidržováním
 
V roce 2005 vytvořilo Studio Holec a Jiří Pižl. PK Tender, a.s., všechna práva vyhrazena.